Odszkodowania

Szkody z ubezpieczenia AC

Z   myślą  o właścicielach pojazdów firmy ubezpieczeniowe wprowadziły dobrowolne ubezpieczenie autocasco, które pozwala złagodzić skutki majątkowe uszkodzenia czy kradzieży własnego pojazdu. Ogólne warunki ubezpieczenia (owu) AC, w postanowieniach, których są zawarte między innymi    zasady likwidacji szkody i  sposób ustalania odszkodowania są tworzone przez każdego ubezpieczyciela samodzielnie i dlatego mogą się znacznie różnić między sobą. Ponadto dla wygody ubezpieczających  zakłady ubezpieczeń stworzyły  możliwość zawierania   ubezpieczenia AC w bardzo wielu wariantach. W związku z powyższym nawet u tego samego ubezpieczyciela za taką samą szkodę mogą przysługiwać poszkodowanym różne odszkodowania uzależnione od wybranego wariantu  umowy. Wielorodność wariantów ubezpieczenia AC sprawia, że gubią się w nich nawet pracownicy pionów likwidacji  popełniając błędy w trakcie ustalania wysokości przysługujących poszkodowanym odszkodowań. Tylko osoba profesjonalnie przygotowana jest w stanie wykryć nieprawidłowości w rozliczeniu szkody AC. Stosowną wiedzę i doświadczenie posiadają pracownicy Łódzkiego Centrum Odszkodowań i osoby z nami współpracujące.


Warning: Illegal string offset 'sep' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'before' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78

Szkody z ubezpieczenia OC

Ubocznym skutkiem pojawienia się w naszym otoczeniu pojazdów mechanicznych są wyrządzane przez nie szkody zarówno  majątkowe (np. uszkodzone samochody, płoty, utracone dochody, zniszczone rzeczy)  jak  i osobowe (od lekkich otarć naskórka, aż nawet do śmierci poszkodowanego).
W cywilizowanych krajach dla zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych przez pojazdy mechaniczne  zostało wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm), które pośrednio chroni także sprawców szkód.
W przypadku  braku ubezpieczenia OC ppm to sprawca musiałby sam ze swojego majątku pokryć wyrządzoną szkodę.
Do likwidacji szkód z ubezpieczenia OC ppm, mają zastosowanie przepisy  określone w  Ustawie z dnia 22 Maja 2003  r. (z późniejszymi zmianami) „o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”  oraz w art. kodeksu cywilnego. Pomimo jednoznacznych przepisów obligujących zakłady ubezpieczeń do wypłaty pełnych należnych poszkodowanym odszkodowań tworzą one wewnętrzne procedury likwidacyjne mające na celu jak najkorzystniejsze dla nich samych rozliczanie szkód.
Np. stawka rbg stosowana przez zakłady ubezpieczeń do kosztorysowego rozliczenia szkód w pojazdach oscyluje w granicach  50% średniej stawki rbg obowiązującej w profesjonalnych zakładach blacharsko-lakierniczych na terenie zamieszkania poszkodowanego, a 1% uszczerbku zdrowia jest wyceniany przez ubezpieczyciela na poziomie 1/3 wynikającym z orzecznictwa sądów.  Osoby odpowiedzialne za taką politykę w zakładach ubezpieczeń dobrze wiedzą, że tylko nieliczni poszkodowani  zdecydują się na skorzystanie z  pomocy profesjonalisty w dochodzeniu roszczeń, a jeszcze mniejsza grupa będzie dochodzić swoich praw w sądzie.
Jeżeli Państwo nie chcecie się godzić na takie postępowanie prosimy o skorzystanie z usług naszego Centrum.
ŁCO wykorzystuje do wyceny szkód w pojazdach licencjonowane programy eksperckie Info-Ekspert, Audatex, Eurotax zgodnie z powszechnie obowiązującymi wytycznymi rzeczoznawczymi i przepisami prawa, a nie jak to robią zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe w myśl swoich wewnętrznych wytycznych i procedur.


Warning: Illegal string offset 'sep' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'before' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78

Wypadki losowe

Poruszając się pieszo w zimie po ulicach miasta często natrafiamy na odcinki  nieodśnieżonych  lub  nieposypanych piachem  chodników, których pokonanie sprawia trudność nie tylko osobom starszym. W miejscach takich często dochodzi do upadków następstwem, których są skręcenia stawów lub  złamania kończyn. Przyczyną  wypadku losowego może być także niewłaściwie zamontowany właz  studzienki kanalizacyjnej  lub spadający   sopel lodu, czy kawałek luźnego tynku, który odpadł z elewacji budynku.

Za skutki ww. wypadków odpowiedzialność ponosi  odpowiednio zarządca drogi, zarządca nieruchomości lub  zakład kanalizacyjny. Wszystkie ww. podmioty  zazwyczaj mają wykupioną polisę Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Ubezpieczyciel u którego zostało zawarte ubezpieczenie  OC  jest  z kolei w takich przypadkach zobowiązany do wypłaty wysokiego odszkodowania. Prawidłowo wyliczone odszkodowanie (nie zaniżone przez ubezpieczyciela) w przypadku nawet stosunkowo nieskomplikowanego złamania kończyny zazwyczaj przekracza kwotę 10 tys. zł. Łódzkie Centrum Odszkodowań w każdym opisanym powyżej wypadku  losowym  jest w stanie udzielić swoim klientom profesjonalnej pomocy w uzyskaniu pełnego należnego  odszkodowania.


Warning: Illegal string offset 'sep' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'before' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/intuicja/domains/lodz-odszkodowanie.pl/public_html/wp-content/themes/chip-life/chip/functions/shortcodes.php on line 78