Wypadki w pracy

Odszkodowania za wypadki w pracy

Każdemu pracownikowi może przytrafić się wypadek w pracy. Definiowany on jest nagłym zdarzeniem, które spowodowane jest zewnętrzną przyczyną, a w jego wyniku nastąpić może uraz lub śmierć. Mamy zatem do czynienia ze zdarzeniem, które nastąpiło podczas wykonywania poleceń przełożonego lub wykonywania zwykłych czynności. Takie czynności mogą być wykonywane także na rzecz pracodawcy, bez jego polecenia. Zapamiętać należy, że nowa ustawa wypadkowa, nie uznaje za wypadek w pracy, zdarzeń mających miejsce podczas drogi do lub z pracy.

Na jakie świadczenia może liczyć poszkodowany, z tytułu wypadku w pracy?
Podstawową rekompensatą jest jednorazowe odszkodowanie w wysokości 342 złotych, które wypłacane jest za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli nastąpi orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania, to wówczas kwota jednorazowego świadczenia wynosić będzie 7466 zł. Taka sama kwota przysługuje w razie całkowitej niezdolności do wykonywania pracy. Do jednorazowego świadczenia w wysokości 38 398 zł, uprawnieni są również małżonkowie oraz dziecko zmarłego, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 7466 zł na każde kolejne dziecko. Także inni członkowie rodziny mogą liczyć na jednorazowe odszkodowanie, które wynosi 19 199 zł.
Poza jednorazowym odszkodowaniem, poszkodowany może liczyć na: zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenia rehabilitacyjne, rentę, rentę rodzinną, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia.

Wszystkie powyższe świadczenia, nie przysługują osobom, którym udowodniono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Także osoby nietrzeźwe oraz będące pod wpływem środków odurzających nie mogą liczyć na świadczenia pomocowe.

Wypadek w pracy może się przytrafić każdemu. Są to zdarzenia losowe i nie mamy na nie żadnego wpływu. Jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, możemy liczyć na różnego rodzaju świadczenia. Ich znajomość, z pewnością zaoszczędzi nas cenny czas oraz dodatkowo zapewni komfort psychiczny.

QR Code Business Card